Andrzej Chistowski u Rybaka

"Czyste powietrze w Bistro u Rybaka"

Celem programu jest zakup:

1) Pompy ciepła jako główne źródło ogrzewania bistro

2) Panele fotowoltaiczne do zasilenia bistro w prąd

3) Meble cateringowe

Planowane zmiany mają zapewnić pełną niezależność energetyczną, co pozwoli na pracę bistro przez cały rok. Ponadto bistro dywersyfikuje swoją działalność poprzez usługi cateringowe i najem sprzętu.

Wartość projektu: 343.941,90 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 160.000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19